Felhasználási feltételek


A Kutyasszallasok.hu oldalain történő böngészés egyben azt is jelenti, hogy Ön egyetért és elfogadja a Felhasználási feltételeket. Amennyiben a Felhasználási feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Kutyasszallasok.hu-t.

A szolgáltatásokat és információkat magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra tesszük közzé. Nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a Kutyasszallasok.hu oldalain megszerzett információt vagy szolgáltatást. A Kutyasszallasok.hu oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok a Kutyasszallasok.hu és/vagy együttműködő partnerei szerzői jogi védeleme alatt állnak.

A DogZone.hu Kft. ingyenesen bocsátja a szállás- és szolgáltatáskereső internetezők számára a Kutyasszallasok.hu oldalain található információkat és szolgáltatásokat, a fentebb már említett feltételek betartása mellett.

A DogZone.hu Kft. és a Kutyasszallasok.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a DogZone.hu Kft. és a Kutyasszallasok.hu kifejezetten kizárja. A DogZone.hu Kft. és a Kutyasszallasok.hu nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve. A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi - a DogZone.hu Kft. és a Kutyasszallasok.hu nem vállal semmilyen felelősséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett / elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban. A DogZone.hu Kft. és a Kutyasszallasok.hu kizár minden felelősséget, amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmaznak. A Kutyasszallasok.hu-n elérhető információk rendszeresen módosulnak. A DogZone.hu Kft. fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

A Kutyasszallasok.hu által hirdetett szálláshelyekkel kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg. Ezeket a szerződéseket semmilyen, a Kutyasszallasok.hu oldalain található anyag, információ, katalógus adat, részletezés nem befolyásolja. A DogZone.hu Kft. mindent megtesz azért, hogy a Kutyasszallasok.hu-n található anyagok, vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol. A DogZone.hu Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Kutyasszallasok.hu oldalain található anyagokat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat. A DogZone.hu Kft. mindent megtesz érte, de nem vállal felelősséget azért, hogy az oldalon megjelentetett információk tökéletesen kielégítsék az Ön elvárásait és várakozásait.

Ha egy szolgáltatás fiók megnyitását (azaz a felhasználó regisztrációját) igényli, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint kérjük, hogy aktuális teljes és pontos adatok megadásával hajtsa végre a regisztrálást. A DogZone.hu Kft. a Kutyasszallasok.hu szolgáltatásainak használata, illetve a regisztráció során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a DogZone.hu Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A DogZone.hu Kft. az így tudomására jutott adatokat nem adja el, nem teszi nyilvánosság vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé.
A felhasználó a regisztráció véglegesítése során jóváhagyja, hogy a DogZone.hu Kft. és a Kutyasszallasok.hu promóciós és reklám tartalmú (e-mail) üzeneteket juttasson el részére.
A fiókja jelszavának és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Kérjük, azonnal értesítse a DogZone.hu Kft.-t fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról vagy a biztonságon esett egyéb sérelemről. A DogZone.hu Kft. nem felel azért, ha harmadik fél a szerverén tárolt esetleges személyes anyagokhoz hozzáfér, illetve ha harmadik fél a kommunikációs csatornába belépve, vagy a szerver feltörésével a tárolt anyagokat megváltoztatja.

A fiók tulajdonosának engedélye híján nem használhatja fel más személy fiókját. A szolgáltatások használatának feltétele, hogy a szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Kutyasszallasok.hu valamely kiszolgálójában, vagy amely harmadik felet akadályozna a szolgáltatások használatában és élvezetében.

A DogZone.hu Kft. fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogát. A Kutyasszallasok.hu fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét a DogZone.hu Kft. kizárja.

A DogZone.hu Kft. a Kutyasszallasok.hu oldalon szerepelnek külső oldalakra vonatkozó linkek. A külső linkek nem tartoznak a DogZone.hu Kft. szerkesztése alá, a DogZone.hu Kft. nem vállal felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért, vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése a Kutyasszallasok.hu oldalain nem jelenti automatikusan, hogy a DogZone.hu Kft.egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében felelőssége nem keletkezhet.

A foglalással kapcsolatos részletes információk:

Amennyiben valamely szálláshelyre foglalást szeretne kezdeményezni, akkor regisztrálja magát az oldalon, vagy ha már rendelkezik oldalunkon regisztrációval, lépjen be felhasználónevével és jelszavával.
Válassza ki az Önnek szimpatikus szállást vagy szállásokat, és az utazáshoz kapcsolódó adatok megadása után (időszak megadása, szoba kiválasztása, igényelt szobák darabszámának megadása, stb.) az ajánlatkérést küldje el a szálláshely részére.

Amennyiben az adott feltételek mellett biztosítani tudják az Ön részére az igényelt szállást/szállásokat, úgy visszaigazolást fog kapni annak meglétéről, részleteiről.
Amennyiben az adott időben és/vagy feltételek mellett a szállásadó nem tudja biztosítani az Ön részére az ajánlatkérés tárgyát képező szálláshelyet, úgy arról Önt szintén értesíteni fogja, és amennyiben lehetősége van rá, úgy alternatív lehetőséget kínál fel az Ön részére, melyről Ön eldöntheti, megfelelő-e az Ön számára vagy másik lehetőséget keres.
Ha az adott szálláshely ajánlatkérését, foglalását 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy az ajánlatkérését, foglalását rendszerünkből töröljük.

A Kutyasszallasok.hu oldalain megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási űrlap kitöltésével, személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre automatikusan utazási szerződést. A szerződés az utas és a szállásadó között a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint jön létre.

Az ajánlatkérésért, foglalásért a Kutyasszallasok.hu semmilyen díjat, jutalékot, költséget nem számol fel az Ön részére, ezért, ha bárki ilyen jellegű kéréssel, követeléssel lépne fel Önnel szemben a DogZone.hu Kft. és/vagy Kutyasszallasok.hu nevében, kérjük, haladéktalanul jelezze azt részünkre.

A visszaigazolt és realizált szállásfoglalás esetén Ön kizárólag a szállásadónak köteles az előzetesen egyeztetett költségeket megtéríteni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szálláshelyen bárminemű, igazolhatóan kutyája, macskája által okozott kárért Ön anyagi felelősséggel tartozik, az ilyen jellegű kárt köteles a szállásadó részére megtéríteni.

Kép (fotó, videó) feltöltés:
Az oldal egyes oldalaira a regisztrált felhasználók bejelentkezés után képet, videót tölthetnek fel, melyet az oldal adminisztrátorai hagynak jóvá.
Tilos az oldalra törvénybe ütköző, a jó erkölcsöt sértő képet/videót feltölteni.
A feltöltött képért, videóért a Kutyasszallasok.hu az előzetes ellenőrzés ellenére sem vállal felelősséget, az esetlegesen ebből eredő kárért kizárólag a képet, videót feltöltő regisztrált felhasználót terheli felelősség.

Szálláshelyek értékelése, moderálási elvek:
A regisztrált felhasználók részére a Kutyasszallasok.hu lehetőséget biztosít véleményük megírására, az oldalon való közzétételére.
A Kutyasszallasok.hu tartalmainak (szálláshelyek, szolgáltatások, cikkek, stb.) kommentezése előzetesen moderált - ez azt jelenti, hogy bár alapelvként minden vélemény és hozzászólás megjelenhet, vannak morális, ízlésbeli és technikai korlátok.

A moderálás azt jelenti, hogy az úgynevezett moderátoroknak joguk van egyes hozzászólások megjelenését megakadályozni vagy a későbbiek során törölni. A moderátorok munkájukat a moderálási alapelveket betartva, átlátható szabály- és szokásrendszer szerint teszik, azonban döntéseiket nem kötelesek indokolni.
A moderátorok lehetőség szerint csupán annyira avatkoznak bele a társalgás menetébe, amennyire az elengedhetetlen a kulturált, egymás érzékenységét és jogait szem előtt tartó, technikailag áttekinthető kommunikáció elősegítésének érdekében.

A moderátoroknak kötelessége törölni minden olyan hozzászólást, ami jogszabály ellenes, illetve ha a megjelent tartalommal kapcsolatban egy harmadik személy jogai megsértésére vagy jogszabály ellenességre hivatkozással megkeresi a Kutyasszallasok.hu-t.

A moderátorok nem saját értékítéleteik alapján, hanem az előre lefektetett alapelvek alapján véleményezik a hozzászólásokat. A moderátor elsősorban nem a hozzászólásban képviselt vélemény helyes voltát hivatott mérlegelni. Mérlegelnie kell viszont a hozzászólás hangnemét, a hozzászólás esetlegesen jogsértő vagy törvénysértésre buzdító voltát. Fontos, hogy a moderálás célja nem az, hogy ne alakuljanak ki viták: a cél csupán az, hogy a vita helyét ne vegye át a puszta szitkozódás, egymás vagy közéleti szereplők rágalmazása (nem tévesztendő össze az alátámasztott, megalapozott kritikával) vagy az öncélú trágárság.

- Nem szabad sem másik felhasználó, sem bármely más ember személyiségi jogait megsérteni.
- Nem szabad az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdító topikot, csoportot nyitni vagy ilyen hozzászólást közzétenni.
- A hozzászólásokban nem szabad semmilyen vállalkozást, terméket, illetve szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevétel-orientált weblapokat, felhívást, állásajánlatot is és a nem nyereségérdekelt kezdeményezéseket is.
- Nem szabad más felhasználó vagy bármely közéleti szereplő nevével egyező vagy azzal könnyen összetéveszthető felhasználónevet választani. Az ilyen neveket a moderátorok törlik az adatbázisból.
- Nem szabad magánfelhasználóként egy adott szálláshelyet marketingcélból a valóságosnál jobb színben feltüntetni, illetve rosszindulatúan megrágalmazni, annak lejáratására törekedni.

Az ilyen hozzászólásokat minden esetben töröljük.

A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a Kutyasszallasok.hu részére. A megjelentetett hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Kutyasszallasok.hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, tilos más felhasználó adatainak (különösen az IP címek) gyűjtése, tárolása és továbbítása.

A DogZone.hu Kft. fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására. A Felhasználási feltételek aktuális változata a Kutyasszallasok.hu alján található, "Felhasználási feltételek" feliratú linkre történő kattintással érhető el.